Odborník/odbornice na permanentní make-up 69-032-M

Akreditovaný kurz MŠMT zakončený profesní zkouškou. Frekventanti tak po složení zkoušky již nepotřebují pro výkon své práce garanta, ale získají potřebné živnostenské oprávnění (viz podrobnosti níže).

Rozsah studia je stanoven MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a osnovy se řídí hodnotícím standardem Národní soustavy kvalifikací.

Vstupní podmínkou pro účast v tomto kuru je nutnost akreditace v oboru Kosmetik/Kosmetička. Máte-li odbornou praxi 5 let v tomto oboru, po složení profesní zkoušky nepotřebujete dále garanta. Nemáte-li splněnu podmínku 5 let, musíte pro získání živnostenského oprávnění mít odborného garanta na období 4 let.

Malé skupiny

Kurzy jsou vedeny v malých skupinách, aby se lektorka mohla dostatečně věnovat každému z Vás. Výuka probíhá v kosmetickém středisku v Hradci Králové, kde je vše stále připraveno pro Vaše pohodlí a především pro kvalitní praxi. Samozřejmostí je podpora a poradenství po ukončení kurzu.

Lektorka

Kurzy vede lektorka Martina Urban, která je autorizovanou osobou Ministerstva zdravotnictví. Kromě vyučování v kurzech se intenzivně věnuje i praktické činnosti v oboru.

Uchazeči z Úřadu práce

Uchazečům o zaměstnání evidovaným na Úřadu práce jsme schopni poskytnout pomoc při vyřízení úhrady kurzovného úřadem práce. Podmínkou pro pomoc s administrací této žádosti je absolvování kurzu v našem instututu a uhrazení poplatku ve výši 1.500 Kč. Pro bližší informace k výše uvedenému prosím kontaktujte ing. Lucii Holmanovou, tel. 724 660 074.

Pro snažší rozhodování o absolvování našeho rekvalifikačního akreditovaného kurzu máte možnost navštívit po domluvě právě probíhající výuku. Volejte paní Janu Růžovou Rejlovou, tel. 737 717 383.

OBSAH KURZU:

 • prezenční i distační výuka
 • anatomie a fyziologie kůže
 • teorie pigmentů
 • kontraindikace
 • druhy a techniky PMU – obočí, meziřasová linka a rty
 • nauka o kůži a základy dermatologie
 • nácvik na umělé kůži (prezenčně i distančně)
 • praktická výuka na živé modelce (je nutno si zajistit vlastní modelku, v případě, že budete požadovat zajištění modelky ze strany institutu, je tato služba zpoplatněna částkou 2.500 Kč za jednu návštevu modelky)
 • možnosti vybavení salonu
 • první pomoc – teorie a praxe
 • vykonávání hygienické a sanitární činnosti
 • provádění vyučtování a správné vystavení dokladu
 • legislativa (normy pro zřízení salonu)
 • BOZP

ROZSAH KURZU:

 • 5x prezenčně + samostudium dle určeného rozsahu

CENA KURZU:

 • 43.000 Kč

ZAHRNUJE:

 • skripta
 • materiál k nácviku – pigmenty, miniaplikátory, aplikátory, kalíšky na pigment, sada umělých kůží, tužky a pera, kartáčky na obočí, pečující produkty
 • zapůjčení tetovacího pera s možností následného zakoupení za zvýhodněnou cenu

NEZAHRNUJE:

 • profesní zkoušku nutnou pro udělení živnostenského oprávnění, cena této zkoušky činí 5.000 Kč

TERMÍNY KURZU:

 • 23. 4. 2024 zahájení kurzu (a dále pak v těchto dnech: 9. 5./16. 5./17. 5./30. 5.)

  Objednejte si kurz
  Budete-li chtít vystavit na kurzovné fakturu, vyplňte své IČO.

  Absolvovala jste již některý z našich akreditovaných kurzů?  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Máte dotaz?

  Pokud máte dotaz ke kurzu či proceduře, nebo chcete objednat, využijte zavolejte napište.

  25

  let zkušeností

  960

  klientek za rok

  6

  kurzů za měsíc

  10

  přístrojů k zapůjčení